CARKA Jankina záhrada FSMP

CARKA Jankina záhrada – Farbiarske skúšky malých plemien Bratislava Rača.
I.cena 112 bodov