Fantastický deň na OVP v Pezinku

8.9.2018 Fantastický deň na Oblastnej výstave psov v  Pezinku.
Vďaka rozhodkyniam za príjemnú atmosféru a pekné posudky. 
Hana Ahrens and Zsuzsanna DrBalogh a Lacovi Lučeničovi s rodinou za odovzdánie cien.

BOBA Jankina záhrada – V1
ZARA Jankina záhrada – Oblastný víťaz a BIG 3
URSULA Jankina zahrada – BIS VETERÁN
Chovateľská stanica  JANKINA ZÁHRADA 1.miesto