Klubové farbiarske skúšky duričov SKCHTaF

Klubové farbiarske skúšky duričov SKCHTaF.

BOBA Jankina záhrada –  I.cena 92 bodov.